Tanári segédanyag irodalomórára Szántó T. Gábor 1945 (Hazatérés) című novellájához

A Zachor Alapítvány oktatási anyagot készített Szántó T. Gábor elbeszélésének irodalomórán való feldolgozásához.

Separator item

A tananyagot készítette: Moldvay Zsolt és Vida Nárcisz

Az óravázlat elérhető honlapunkon (lásd lent). 

 

Időtartam: 2 x 45 perc

Ajánlott korosztály: 9-12. évfolyam

Tanulási célok (a NAT és a kerettantervek alapján)

A tananyag elvégzése során a diákok:

 • szövegértési és -elemzési készségeik fejlődnek
 • a novella által érintett történelmi folyamatokat összefüggéseikben tudják értelmezni
 • elgondolkoznak a különböző emberi magatartásformákon, motivációkon
 • elgondolkoznak döntési helyzeteken, dilemmákon
 • alkalmazzák a novella műfajához kapcsolódó szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat
 • morális gondolkodásra és ítéletalkotásra való képessége, kritikai gondolkodása fejlődik
 • azonosítják, elemzik az idő- és térviszonyokat;
 • érzékelik az elbeszélés és a történet időrendje közötti eltérést;
 • azonosítják az előreutalásokat, késleltetéseket;
 • felismerik az elbeszélői nézőpontot, beszédhelyzetet;
 • műelemzések nyomán rögzítik a műfaj sajátosságait;
 • azonosítják az irodalom nagy témáit,
 • képesek az irodalmi élmény megosztására;
 • képesek érzelmi tartalmak felismerésére, erkölcsi választások értelmezésére és véleményezésére.

 

Tanári segédanyag

Tanulói feladatlap 

A tananyag angol nyelvű változata elérhető itt.