Bartha Ágnes: Ketten

Kérdések és feladatok iskolai és önálló feldolgozáshoz.

Separator item

04.jpg

összeállította: Oláh Lajos

 

A kérdéssorban az alább olvasható rövidítésekkel utalunk arra, hogy a módszertani ajánlás szerint, milyen jellegű feldolgozáshoz, illetve milyen jellegű ismeretek bővítéséhez ajánljuk a kérdések feldolgozását.

Rövidítések:

Ht = holokauszt története

Tt = társadalomtörténet

Zs = zsidóságismeret

= etikai, erkölcsi kérdések megbeszélése

Th = történelmi háttérismeretek

Dunaföldvár

 1. Nézd meg a térképen, hol található Dunaföldvár? (Th)
 2. Nézz utána, hány zsidó lakosa volt Dunaföldvárnak a második világháború előtt? (Ht, Tt, Th)
 3. Mit jelent az ortodox kifejezés? (Zs)
 4. Nézz utána, mikor szakadt irányzatokra a magyarországi zsidó közösség! Melyek voltak a létrejövő irányzatok? (Tt, Zs, Th)
 5. Miért kellett az ortodox zsidó háztartásban külön választani a húsos és a tejes ételeket, mi ennek a törvénynek a forrása? (Zs)
 6. Mit jelent a kóser háztartás kifejezés? (Zs)
 7. Mit árultak egy szatócsboltban? (Tt)
 8. Minek az ünnepe Jom Kippur a zsidó vallásban? (Zs)
 9. Minek az ünnepe Ros Hasana a zsidó vallásban? (Zs)
 10. Milyen jellegű sütemény a flódni? Nézz utána a receptjének! (Zs)
 11. Mi a maceszgombóc? Hogyan készül? (Zs)
 12. Mit ért azon a kifejezésen a szerző, hogy „otthon természetes volt a zsidóságunk”;? (E)

Bécs

 1. Nézz utána, kik voltak a miniszterelnökök Magyarországon 1936-37-ben. Milyen viszonyban volt az ország a hitleri Németországgal? (Ht, Th)
 2. Nézz utána, kik voltak a miniszterelnökök 1937-38-ban Magyarországon? Hogyan alakult az ország viszonya Németországgal ekkor?(Ht, Th)
 3. Nézz utána, mi volt az Anschluss! Hogyan hatott az esemény a magyar belpolitikára?(Ht, Th)
 4. Mi volt az első zsidótörvény lényege? (Ht, Tt, E, Th)
 5. Mivolt a második és harmadik zsidótörvény lényege? Mikor vezették be ezeket a rendelkezéseket? (Ht, Tt, E, Th)
 6. Mit jelent a vegyes házasság, mit a diszpenzáció kifejezés? (Ht, Tt, E, Th)
 7. Hogyan sikerülhetett végül Bartha ágnes férjét a válásra rábeszélni? Mi a véleményed a férfi viselkedéséről? (E)
 8. Mondj véleményt a férfi apjának viselkedéséről? Miért akarta mindenáron elválasztani a fiatalokat egymástól? (E)

Fényképészet-Budapest

 1. Nézz utána, milyen szerepet töltött be Kovács Margit keramikus a magyar művészettörténetben? (Tt)
 2. Miért kérdezték meg Bartha ágnestől mindenhol, hogy mi a vallása? Mi alapján nyilvánítottak valakit zsidónak Magyarországon 1943-ban? (Ht, E, Th)
 3. Mit jelentett a munkaszolgálat a második világháború alatt? Kiket hívtak be ilyen jellegű szolgálatra? (Ht, Th)

1944-45

 1. Nézz utána, miért szállták meg a németek 1944. március 19-én Magyarországot?( Th)
 2. Ki volt abban az időben Magyarország vezetője? Milyen magatartást tanúsított a megszállás idején? (Th)
 3. Milyen következményekkel járt a megszállás a hazai zsidóságra nézve? Nézz utána, mi történt a zsidóssággal a korábban a németek által megszállt országokban? (Ht, Th)
 4. Mit jelent az internálás kifejezés?
 5. Miért írja Bartha ágnes, hogy édesanyjának az a döntése, hogy vidéken maradt, az életébe került? (Ht)
 6. Mikor és miért állíttatta le Horthy Miklós a deportálásokat Magyarországon? Kiket deportáltak az országból addig az időpontig?(Ht, Th)
 7. Mikor vette át Szálasi a hatalmat Magyarországon? Milyen események előzték meg közvetlenül a hatalomátvételt? (Ht, Th)
 8. Nézd meg, hol járt a front Magyarországon 1944 novemberében! (Th)
 9. Milyen fenyegetést jelentett a nyilasok hatalomra kerülése a zsidóság még megmaradt részére?(Ht, Th)
 10. Nézz utána, kik voltak a csendőrök? Milyen szerepet játszottak a magyarországi holokauszt történetében? (Ht, Th)
 11. Nézz utána, mi volt az Auschwitz-jegyzőkönyv! Mikor értesülhettek a magyarországiak először a gázkamrákról?(Ht, Th)
 12. Miért hitték el nehezen az emberek a gázkamrák létezését? (E)
 13. Nézz utána, hol helyezkedik el a KISOK pálya! Milyen szerepet játszott a magyarországi holokauszt történetében? (Ht, Th)
 14. Nézz utána, milyen messze van Süttő Budapesttől? Hány kilométert kellett addig gyalog megtenniük a foglyoknak? (Th)
 15. Miért ajánlotta fel szerinted Süttőnél a lovaskocsis, hogy néhány embert elvisz? (E)
 16. Mi volt a volksbund? Milyen szerepet játszott a háború alatt a szervezet? (Th)
 17. Miért segített szerinted a kocsmáros lánya a szerző nővérének? Miért volt ez váratlan és különösen bátor tett a részéről?(E)
 18. Hol van Ravensbrück? Miért volt különleges a táborok között? (Ht,Th)
 19. Nézz utána, ki írta a Ravensbrücki passió című költeményt! Keress a szerzőtől hasonló témájú költeményeket!
 20. Miért kísérelt meg öngyilkosságot Bartha ágnes barátnője, Edit a ravensbrücki táborban? (E)
 21. Mi volt az appel? (Ht, Th)
 22. Mit kockáztatott Bartha ágnes azzal, hogy szólt az SS-eknek és a német mérnöknek barátnője érdekében? Vajon miért teljesítették a kérését? (E)
 23. Nézz utána, mit gyárthattak a Daimler gyárban? Járj utána, ma létezik-e a gyár, ha igen, mit gyártanak ma ott? (Ht, Th)
 24. Szerinted miért szóltak a civilek a foglyoknak, hogy „közel a front, tartsanak ki”;? Melyik volt véleményed szerint a nagyobb segítség: a szemétbe dobott étel, vagy ez? (E)
 25. Mit jelent a szabotázs kifejezés? (Ht, Th)
 26. Miért tartotta fontosnak a szerző, hogy barátnőjével együtt húsvétot rendezzen a foglyoknak? Milyen hatással lehetett ez a szenvedőkre? (E)
 27. Mi volt szerinted az oka annak, hogy Edit nem komoly képeket, hanem karikatúrákat rajzolt a láger életéről? (E)
 28. Mit ért a szerző a visszaemlékezésében többször használt kifejezés alatt, hogy „azért, hogy emberek maradjunk”;(E)
 29. Ki volt a lagerälteste? Mi volt a feladata? (Ht)
 30. Miért robbantották fel szerinted a németek a gázkamrákat a háború végén? (Ht, E)
 31. Miért égette el a rabruhákat Edit, és miért mondta azt: „ez az életünk le van zárva”;(E)
 32. Miért váltott ki indulatot a szerzőből az, hogy a felszabadulás után a tábor környékén élők azt mondták, nem tudtak semmiről, ami a táborban történet? Mi a véleményed, miért állították ezt? (E)
 33. Nézz utána milyen szerepet játszott a Vöröskereszt a háború alatt és után az üldözöttek megmentésében! (Ht, Th)
 34. Mit gondolsz arról a megjegyzésről, amit az első ember tett ágnesnek Dunaföldvárra érkezésekor: ”;Jé, hát maga életben maradt?”; (E)
 35. Miért maradt szerinted ágnes ennek ellenére három évig Dunaföldváron? (E)

Emlékezés

 1. Miért gondolta ágnes 1992-ig, hogy nem mesél arról, amit átélt, mert úgysem fog senki hinni neki? (E)
 2. Mit gondolsz annak okairól, hogy egyesek ma is tagadják a holokauszt megtörténtét? (H)
 3. Szerinted mi lett volna jobb Editnek és ágnesnek: beszélniük kellett volna a történtekről, vagy jobban tették, hogy hallgattak? (E)